«Koca Nine İle Tilki Hikayesi»

«Koca Nine İle Tilki Hikayesi» pdf indirKoca nine ile tilki, Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, şirin bir köyde geçimini sahip olduğu ve çok sevdiği 3 ineğinden sağdığı sütleri satarak sağlayan çok sevimli bir Koca Nine varmış. Koca Nine, her gün ineklerini bir güzel sağar, süt dolu kovasını zar zor taşıya taşıya ahırdan çıkarıp bahçeye koyarmış. Ardından ineklerine saman vermek için samanlığa gider, ardından sütünün başında bahçede oturup sütçü arabasının gelmesini beklermiş.

Günlerden bir gün, köye bir tilki gelmiş. Bu tilki, Koca Nine’nin her gün ineklerin sütünü bahçede bırakıp samanlığa gittiğini görmüş ve bunu gören tilki, kurnazlık yaparak Koca Nine sütü bahçeye koyar koymaz samanlığa girdiğini görüp bahçeye girer sütün hepsini içip kaçarmış.

Koca Nine, ilk gün bu durumu yaşayınca çok üzülmüş ve bu duruma bir anlam verememiş, aynı şeyi ikinci gün de yaşayan ve tek geçim kaynağı olan sütü ortadan kaybolan Koca Nine, çok sinirlenmiş. Bu soruna bir çözüm bulmak için diğer gün yine sütünü bahçeye koyup hemen yakınında bir taşın arkasına gizlenmiş.

Kurnaz tilki yine orada Koca Nine’nin gitmesini bekliyormuş. Koca Nine ortadan kaybolur kaybolmaz hemen bahçeye atlamış ve süt dolu kovaya doğru koşup sütü içmeye başlamış. Koca Nine hazırlıklıymış. Hemen tilkinin arkasından gelip elindeki makasla tilkinin kuyruğunu kesmiş. Bunu gören ve kuyruksuz kalan tilki, kendini çok kötü hissederek Koca Nine’den kuyruğunu geri istemiş.

Koca Nine, yalnızca ona bir kova süt getirir ve bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verirse onu affedeceğini ve kuyruğunu vereceğini söylemiş. Bunu duyan tilki, “Tamam o halde sana bir koşu süt getireyim” diyerek koşa koşa dağda otlanan ineklerin yanına gitmiş.

-İnek kardeş. Bana bir kova süt verir misin? Koca Nine kuyruğumu kesti ve süt götürmezsem geri vermeyecek

Demiş. İnek ise eğer ona ot getirirse bir kova süt verebileceğini söylemiş. Koşa koşa köyün en güzel çayırlarının olduğu yere giden tilki;

-Çayır kardeş, benim biraz ota ihtiyacım var. Ot toplamama izin verir misin?

Demiş. Çayır ise uzun zamandır yağmur yağmadığını ve kurumaya yüz tuttuğunu söyleyerek eğer bana bir kova su getirirsen sana ot veririm demiş.

Tilki bir koşu dereye gitmiş ve dereden su istemiş. Dere, az ileride yolunu tıkayan taşı kaldırması karşılığında tilkiye bir kova su vermiş. Tilki, suyu çayıra verip ot almış, otu ineklere götürüp de bir kova süt almış ve koşa koşa Koca Nine’ye götürmüş.

Bunu gören Koca Nine, tilkinin kuyruğunu geri vermiş. Akıllanan tilki, bir daha kimsenin eşyasını izinsiz almamış.