Ümit Özdağ «21. Yüzyılda Prens Siyaset ve Devlet Yönetimi»

Prof. Dr. Ümit Özdağ «21. Yüzyılda Prens Siyaset ve Devlet Yönetimi» pdf indirYazar(lar) Prof. Dr. Ümit Özdağ
Kategori(ler) Araştırma
Yıl 2017
Sayfa 704

21. Yüzyılda Prens Siyaset ve Devlet Yönetimi kitabı için yayınlanan açıklama ve basıl bülteni

“21. Yüzyılda Prens-Siyaset ve Devlet Yönetiminin Temelleri” adlı bu çalışma, Türk literatüründeki bu boşluğu doldurmak, siyaset ile devlet arasındaki, teori ile pratik arasındaki köprüyü akademik düzlemde inşa amacı ile hazır-lanmıştır. Bu kitap bir siyaset bilimine giriş kitabı değildir. Siyaset ve devlet yönetiminin temelleri üzerinde çalışan bir çalışmadır. Kitabın adı tabii ki ilk modern siyaset bilimi kita-bı olarak anılan Machiavelli’nin “Prens” adlı kitabına atıfta bulunacak şekilde “21. Yüzyılda Prens” adını taşımaktadır. Kitabın adı seçilirken, sadece bir isim benzerliği noktasından çok, bu çalışmaya da hakim olan siyasal realist yaklaşımın isim benzerliğinde etkin olduğunu söylemek gerekmektedir.

Kitabın oluşmasına katkı veren akademisyenlerin büyük bir bölümü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-tesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden oluşmak-tadır. Ancak konularında uzman olan üniversitelerdeki akademisyenlerden olduğu kadar, düşünce kuruluşlarında çalışan akademisyenlerden de çok önemli katkılar ile kitap son şeklini almıştır. Akademik gelenek dışından gelmesine rağmen örneğin istihbarat gibi önemli bir konuda yetkin olan isimler de kitabın oluşmasına katkı vermişlerdir.

Kitap sadece, siyaset biliminin temel konularını değil, bununla bağlantılı olarak devlet yönetiminin de temel konularını ele almıştır. Üstelik konuların içerikleri kaleme alınırken, akademik yaklaşımın sınırları aşılmadan Türkiye’de gerçekleşen siyasal tartışmalara da ışık tutacak şekilde güncel bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu yapılırken konular Türkiye’de konu ile ilgilenen araştırmacı ve okurun ihtiyaçlarına göre seçilmeye çalışılmıştır. Bu kitabın hedef okur kitlesi, lisans veya yüksek lisans öğrencilerinden çok siya-setçiler, gazeteciler, askerler, bürokratları da içine alan kısaca konu ile ilgili tüm kamuoyudur.


Prof. Dr. Ümit Özdağ «21. Yüzyılda Prens Siyaset ve Devlet Yönetimi» kitabını El-Kitap.org adresinden can ücretsiz türkçe tam metin PDF|MOBI|EPUB indir veya online e-kitap pdf oku. E-kitap Android telefon (Android), iPhone, PC (bilgisayar) veya iPad için uygundur.

Yetişkinler ve çocuklar için geniş bir kitap, roman ve diğer türlerden eser koleksiyonumuz var. Okumaya başlamadan önce, kitabın özetini ve incelemesini ve ayrıca diğer kullanıcıların incelemelerini okumanızı öneririz. Alıntılar, ek açıklamayı tamamlayarak kitabın ne hakkında olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Özet ve hazırladığımız kitap hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın!

Prof. Dr. Ümit Özdağ «21. Yüzyılda Prens Siyaset ve Devlet Yönetimi» ücretsiz PDF E-kitap indir

PDF